Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (SONADEZI)

Thông tin đấu giá/ IPO 25/12/2015    231

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (SONADEZI),  Sở GDCK Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp (SONADEZI):

1. Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP (SONADEZI)

2. Địa chỉ: Số 1 đường 1 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3. Vốn điều lệ: 3.765.000.000.000 đồng

4. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 131.334.100 cổ phần

5. Tổng số nhà đầu tư tham gia: 91 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 89 NĐT

– Cá nhân nước ngoài: 02 NĐT

– Tổ chức trong nước: 0

– Tổ chức nước ngoài: 0

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 1.328.000 CP

Cá nhân trong nước: 1.322.000 CP

– Cá nhân nước ngoài: 6.000 CP

– Tổ chức trong nước: 0

– Tổ chức nước ngoài: 0

7. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 28/12/2015

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

8. Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian 8h30 ngày 30/12/2015

– Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status