Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC tại CTCP Quản lý Đường sông số 3

Thông tin đấu giá/ IPO 17/12/2015    195

Chia sẻ

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SCIC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3, Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT xin thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 3 như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

Địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

2.     Vốn điều lệ: 9.198.910.000 đồng

3.     Số cổ phần đưa ra đấu giá: 160.000 cổ phần

4.     Tổng số nhà đầu tư tham gia: 12  nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 11 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 0

Tổ chức trong nước: 01 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 0

5.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 1.060.000 CP

Cá nhân trong nước: 900.000 CP

Cá nhân nước ngoài: 0

Tổ chức trong nước: 160.000 CP

Tổ chức nước ngoài 0

6.     Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian:

+ Qua đường bưu điện chậm nhất trước 14h00 ngày 22/12/2015

+ Bỏ trực tiếp tại VNDIRECT từ 14h00 đến 14h30 ngày 22/12/2015

– Địa điểm: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

7.    Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian 15h00 ngày 22/12/2015

– Địa điểm: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status