Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của TCT Cảng hàng không Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 07/12/2015    225

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam,  Sở GDCK Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam như sau:

1. Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

2. Vốn điều lệ: 22.430.985.040.000 đồng

3. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 77.804.122 cổ phần

4. Tổng số nhà đầu tư tham gia: 306 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 266 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 12 NĐT

Tổ chức trong nước: 11 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 17 NĐT

5.Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 114.039.300 CP

Cá nhân trong nước: 13.014.800CP

Cá nhân nước ngoài: 175.400

Tổ chức trong nước: 16.150.100 CP

Tổ chức nước ngoài: 84.699.000

6. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 08/12/2015

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7.      Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian 8h30 ngày 10/12/2015

– Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status