Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Kho vận và Dịch vụ hàng hóa Cao su

Thông tin đấu giá/ IPO 10/12/2015    257

Chia sẻ

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY CP KHO VẬN & DỊCH VỤ HÀNG HÓA CAO SU

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty CP Kho vận & Dịch vụ Hàng hóa Cao su,  Sở GDCK Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty CP Kho vận & Dịch vụ Hàng hóa Cao su như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP KHO VẬN & DỊCH VỤ HÀNG HÓA CAO SU

Địa chỉ: 1/1 Tân Kỳ tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

2. Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng

3.  Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.160.000 cổ phần

4. Tổng số nhà đầu tư tham gia: 10 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 07 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 0

Tổ chức trong nước: 03 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 0

5. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 12.385.000 CP

Cá nhân trong nước: 6.490.000 CP

Cá nhân nước ngoài: 0

Tổ chức trong nước: 5.895.000 CP

Tổ chức nước ngoài: 0

6. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 11/12/2015

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7. Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian 9h ngày 15/12/2015

– Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 

 Trân trọng thông báo

 

DMCA.com Protection Status