Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của CTCP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

Thông tin đấu giá/ IPO 19/10/2015    349

Chia sẻ

 

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quãng NgãiSở GDCK Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quãng Ngãi như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUÃNG NGÃI

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

2.     Vốn điều lệ:                                                     450.000.000.000 đồng

3.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:                              1.666.667 cổ phần

4.     Tổng số nhà đầu tư tham gia:                         98 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:                                          96 NĐT

Cá nhân nước ngoài:                                          0

Tổ chức trong nước:                                          02 NĐT

Tổ chức nước ngoài                                           0

5.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:                 6.578.201 CP

Cá nhân trong nước:                                          4.901.534 CP

Cá nhân nước ngoài:                                          0

Tổ chức trong nước:                                          1.676.667 CP

Tổ chức nước ngoài                                           0

6.     Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
     – Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 21/10/2015
     – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7.     Thời gian và địa điểm đấu giá:
     – Thời gian 9h00 ngày 23/10/2015
     – Địa điểm:
Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 

Trân trọng thông báo

 

 

DMCA.com Protection Status