Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản

Thông tin đấu giá/ IPO 02/03/2016    225

Chia sẻ

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản, Sở GDCK Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản như sau:

1.    Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

2.    Vốn điều lệ:  809.143.000.000 đồng

3.    Số cổ phần đưa ra đấu giá: 11.328.002 cổ phần

4.    Tổng số nhà đầu tư tham gia:  142 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 123 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 06 NĐT

Tổ chức trong nước: 06 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 07 NĐT

5.    Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 63.589.634 CP

Cá nhân trong nước: 18.016.202 CP

Cá nhân nước ngoài: 26.000 CP

Tổ chức trong nước: 22.919.432 CP

Tổ chức nước ngoài 22.628.000 CP

6.    Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
     – Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 03/03/2016
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7.    Thời gian và địa điểm đấu giá:
     – Thời gian 9h ngày 07/03/2016
– Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

DMCA.com Protection Status