Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Sài Gòn

Thông tin đấu giá/ IPO 02/12/2015    241

Chia sẻ

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đường sắt Sài GònSở GDCK Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đường sắt Sài Gòn như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

2.     Vốn điều lệ:                                                     503.100.000.000 đồng

3.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:                              7.210.600 cổ phần

4.     Tổng số nhà đầu tư tham gia:                         20 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:                                        20 NĐT

Cá nhân nước ngoài:                                          0

Tổ chức trong nước:                                          0 NĐT

Tổ chức nước ngoài                                           0

5.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:                 7.834.500 CP

Cá nhân trong nước:                                        7.834.500CP

Cá nhân nước ngoài:                                          0

Tổ chức trong nước:                                          0 CP

Tổ chức nước ngoài                                           0

6.     Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
     – Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 03/12/2015
     – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7.     Thời gian và địa điểm đấu giá:
     – Thời gian 9h00 ngày 07/12/2015
     – Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 

Trân trọng thông báo

 


 

DMCA.com Protection Status