Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV In Tài chính

Thông tin đấu giá/ IPO 21/10/2015    227

Chia sẻ

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY TNHH MTV IN TÀI CHÍNH

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV In Tài Chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của  Công ty TNHH MTV In Tài Chính như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MTV IN TÀI CHÍNH

Địa chỉ: 24/115 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

2.     Vốn điều lệ:                                                     200.000.000.000 đồng

3.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:                              9.448.300 cổ phần

4.     Tổng số nhà đầu tư tham gia:                         2 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:                                          2 NĐT

Cá nhân nước ngoài:                                          0

Tổ chức trong nước:                                          0 NĐT

Tổ chức nước ngoài                                           0

5.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:                 320.000 CP

Cá nhân trong nước:                                          320.000 CP

Cá nhân nước ngoài:                                          0

Tổ chức trong nước:                                          0 CP

Tổ chức nước ngoài                                           0

6.     Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
     – Thời gian: Chậm nhất trước 16h00 ngày 22/10/2015
     – Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7.     Thời gian và địa điểm đấu giá:
     – Thời gian 8h30p ngày 26/10/2015
     – Địa điểm:
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trân trọng thông báo

 

 

DMCA.com Protection Status