Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh

Thông tin đấu giá/ IPO 15/12/2015    233

Chia sẻ

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Tây Ninh,  Sở GDCK Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Tây Ninh như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

Địa chỉ: Số 489 đường 30-4, Phường 1, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

2.     Vốn điều lệ: 105.768.270.000 đồng

3.     Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.412.027 cổ phần

4.     Tổng số nhà đầu tư tham gia: 22 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 21 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 0

Tổ chức trong nước: 01 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 0

5.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 2.501.900 CP

Cá nhân trong nước: 1.151.900 CP

Cá nhân nước ngoài: 0

Tổ chức trong nước: 1.350.000 CP

Tổ chức nước ngoài: 0

6.     Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 16/12/2015

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7.     Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian 9h ngày 18/12/2015

– Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status