Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

Thông tin đấu giá/ IPO 22/01/2021    582

Chia sẻ

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương như sau:

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, Sở GDCK Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Lô G, Đườ ng Đồng khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Môt, Tỉnh Bình Dương

2. Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng

3. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5.000.000 cổ phần

4. Tổng số nhà đầu tư tham gia: 44 nhà đầu tư

 • Cá nhân trong nước: 43 NĐT
 • Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
 • Tổ chức trong nước: 01 NĐT
 • Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT

5. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 5.114.000 CP

 • Cá nhân trong nước: 4.914.000 CP
 • Cá nhân nước ngoài: 0 CP
 • Tổ chức trong nước: 200.000 CP
 • Tổ chức nước ngoài: 0 CP

6. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

 • Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 25/01/2021
 • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7. Thời gian và địa điểm đấu giá:

 • Thời gian 09 giờ 00 phút ngày 27/01/2021
 • Địa điểm: Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status