Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

Thông tin đấu giá/ IPO 30/09/2020    360

Chia sẻ

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương như sau:

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, Sở GDCK Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

2. Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng

3. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 37.500.000 cổ phần

4. Tổng số nhà đầu tư tham gia: 17 nhà đầu tư
Cá nhân trong nước: 11 NĐT
Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
Tổ chức trong nước: 03 NĐT
Tổ chức nước ngoài: 03 NĐT

5. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 33.933.800 CP
Cá nhân trong nước: 3.021.000 CP
Cá nhân nước ngoài: 0 CP
Tổ chức trong nước: 11.350.000 CP
Tổ chức nước ngoài: 19.562.800 CP

6. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Từ ngày 8/9/2020 đến 15h00 ngày 2/10/2020
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian 9h00 ngày 6/10/2020
– Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status