Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH

Thông tin đấu giá/ IPO 12/11/2019    866

Chia sẻ

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh như sau:

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh,  Sở GDCK Tp.HCM thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh như sau:

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM TÂY NINH

Địa chỉ: Số 82 Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

2. Vốn điều lệ: 50.140.000.000 đồng

3. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.456.860 cổ phần

4. Tổng số nhà đầu tư tham gia: 15 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 15 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 0  NĐT

Tổ chức trong nước:  0 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 0  NĐT

5. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 14.750.580 CP

Cá nhân trong nước: 14.750.580 CP

Cá nhân nước ngoài: 0 CP

Tổ chức trong nước: 0 CP

Tổ chức nước ngoài: 0 CP

6. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá

– Thời gian: Chậm nhất Trước 15h00 ngày 13/11/2019
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

7. Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian 9h00 ngày 15/11/2019
– Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status