Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông tin đăng ký đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt

Thông tin đấu giá/ IPO 31/12/2015    237

Chia sẻ

1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT

2. Địa chỉ: 46-48 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HồChí Minh

3. Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng

4. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.800.000 cổ phần

5. Tổng số nhà đầu tư tham gia: 02 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước: 01 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 0

Tổ chức trong nước: 01 NĐT

Tổ chức nước ngoài: 0

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 1.800.100 CP

Cá nhân trong nước: 100 CP

Cá nhân nước ngoài: 0

Tổ chức trong nước: 1.800.000 CP

Tổ chức nước ngoài: 0

7. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất trước 15h00 ngày 04/01/2016
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

8. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian 9h ngày 06/01/2016
– Địa điểm:Sở GDCK Tp.HCM, 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status