Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP GẠCH MEN COSEVCO DO CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 22/12/2016    190

Chia sẻ

Ngày 8/12/2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã công bố Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam  tại CTCP Gạch men Cosevco căn cứ Quy chế mẫu đấu giá cổ phần tại SGDCK ban hành kèm theo QĐ 895/QĐ-UBCK.

Tuy nhiên để nhà đầu tư lưu ý và thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin trong trường hợp việc mua cổ phần qua đấu giá đạt tỷ lệ chào mua công khai (quy định tại công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2016), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã bổ sung điều khoản này vào Quy chế đấu giá (Điều 13.3).

Rất mong nhà đầu tư lưu ý thực hiện.

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm : Quy chế đấu giá cổ phần_CTCP Gạch men Cosevco

Tài liệu đính kèm : Phu luc 02_Mau thong bao CMCK

DMCA.com Protection Status