Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo về kết quả đăng ký đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện hải phòng

Thông tin đấu giá/ IPO 19/06/2020    399

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng,VNDIRECT xin thông báo như sau:

–     Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 

–     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

–     Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

–     Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng

–     Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 45.000.000 cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 0 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 0 cổ phần

 

    Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status