Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cơ điện Công trình

Thông tin đấu giá/ IPO 01/10/2015    225

Chia sẻ

 

1.      Tổ chức phát hành:

CÔNG TY TNHH MTV CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

2.      Địa chỉ:

Số 4 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3.      Ngành nghề kinh doanh:

Xây dựng công trình công ích; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan đô thị; Vận hành và quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị; Xử lý rác thải môi trường; Kinh doanh Bất động sản; 

4.      Vốn điều lệ:

186.000.000.000 đồng

5.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

6.      Giá khởi điểm:

10.000 đồng

7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá:

6.228.400 cổ phần

8.      Số cổ phần nước ngoài được phép mua:

6.228.400 cổ phần

9.      Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

       Thời gian:  Từ ngày 30/09/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 22/10/2015 (Sáng từ 8h30 – 12h; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

       Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/10/2015

       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Trụ sở và chi nhánh  của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu  tư làm thủ tục đăng ký

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

       Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 29/10/2015

       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/10/2015 đến ngày ngày 06/11/2015

14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 05/11/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status