Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo Thay đổi thời gian đấu giá IJC ngày 30/11/2020 thành ngày 18/12/2020

Thông tin đấu giá/ IPO 20/11/2020    580

Chia sẻ

Ngày 19/11/2020, Sở GDCK Tp.HCM đã thực hiện CBTT bổ sung đợt chào bán cổ phần ra công chúng của IJC, theo đó thời gian đấu giá của đợt chào bán thay đổi một số thông tin cơ bản như sau:

  • Thời gian đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần: Từ ngày 02/11/2020 đến 16h00 ngày 10/12/2020.
  • Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 16/12/2020
  • Các đại lý đấu giá có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư trước 15 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2020; và Đại lý đấu giá chuyển hòm Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh trước thời gian tổ chức đấu giá ít nhất 01 giờ.
  • Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 18/12/2020.
  • Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
  • Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 19/12/2020 đến ngày 28/12/2020.
  • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020.

Sở GDCK đã thực hiện CBTT tại web của Sở:

https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/NewsByCat/96029cf2-00ed-d042-ad0f-5d2d6a31a09e?rid=1294544608&fid=307ac20ac063439298f67ee7e2b5c48e

và:

https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=741b7700-0825-46ab-b568-3ac29d438832&rid=1314329426

Tài liệu hướng dẫn: TẠI ĐÂY

Mẫu đơn đăng ký: TẠI ĐÂY

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status