Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BAROTEX VIỆT NAM

Thông tin đấu giá/ IPO 03/04/2017    382

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam
3.      Sổ cổ phần đưa ra đấu giá: 1.997.274 cổ phần
4.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5.      Giá khởi điểm: 12.300 đồng/cổ phần
6.      Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 04 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 2 NĐT Cá nhân : 2 NĐT
7.      Tổng số lượng đăng ký mua: 7.989.096 cổ phần
8.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 04 phiếu
9.      Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ : 7.989.096 cổ phần
10.   Khối lượng đặt cao nhất: 1.997.274 cổ phần
11.     Khối lượng đặt thấp nhất: 1.997.274 cổ phần
12.     Giá đặt mua cao nhất: 15.200 đồngcổ phần
13.     Giá đặt mua thấp nhất: 12.300 đồngcổ phần
14.     Giá đấu thành công cao nhất: 15.200 đồngcổ phần
15.     Giá đấu thành công thấp nhất: 15.200 đồngcổ phần
16.     Giá đấu thành công bình quân: 15.200 đồngcổ phần
17.     Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá 01 NĐT
            Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 1 NĐT
18.     Tổng số lượng cổ phần bán bán được: 1.997.274 cổ phần
19.     Tổng giá trị cổ phần bán được : 30.358.564.800 đồng
20.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/04/2017 đến 16 giờ ngày 13/04/2017
21.     Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : Từ ngày 05/04/2017 đến ngày 11/04/2017

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status