Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Tổng công ty Xây lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH MTV

Thông tin đấu giá/ IPO 26/11/2015    213

Chia sẻ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV

Căn cứ theo thông báo  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT thông báo kết quả đấu giá bán cổ phẩn của  Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – Công ty TNHH MTV như sau:

1.     Tên tổ chức phát hành :

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MTV

 

2.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

35.550.250 cổ phần

3.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

4.     Giá khởi điểm:

10.300 đồng/cổ phần

5.     Số nhà đầu tư đăng kí tham gia đấu giá:

112 NĐT

Trong đó:

 

Tổ chức : 0 NĐT

Cá nhân : 112 NĐT

6.     Tổng số khối lượng đăng kí đặt mua:

1.091.700 cổ phần

7.     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

112 phiếu

8.     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

1.091.700 cổ phần

9.     Khối lượng đặt cao nhất:

300.000 cổ phần

10.  Khối lượng đặt thấp nhất:

800 cổ phần

11.  Giá đặt mua cao nhất:

11.200 đồng/cổ phần

12.  Giá đặt mua thấp nhất:

10.300 đồng/cổ phần

13.  Giá đấu thành công cao nhất:

11.200 đồng/cổ phần

14.  Giá đấu thành công thấp nhất:

10.300 đồng/cổ phần

15.  Giá đấu thành công bình quân:

10.362 đồng/cổ phần

16.  Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

112 NĐT

Trong đó:

Tổ chức: 0 NĐT

Cá nhân:112 NĐT

17.  Tổng số lượng cổ phần bán được

1.091.700 cổ phần

Trong đó số lượng cổ phấn trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

18.  Tổng giá trị cổ phần bán được

11.312.290.000 đồng

19.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 27/11/2015 đến 16h ngày 04/12/2015

20.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

Từ ngày 30/11/2015 đến ngày 03/12/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status