Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng

Thông tin đấu giá/ IPO 11/06/2014    298

Chia sẻ

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY TNHH MTV CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ  theo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng được tổ chức vào ngày 11/06/2014 như sau:


 

1.     Tổ chức phát hành:

Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng

 

2.     Số cổ phần đưa ra đấu giá

8.301.700 cổ phần

 

3.     Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

 

4.     Giá khởi điểm:

11.400 đồng/cổ phần

 

5.     Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá

Trong đó:
+ Tổ chức: 2 NĐT
+ Cá nhân: 78 NĐT

80 NĐT

 

 

6.     Tổng số khối lượng đăng ký mua

1.633.600 cổ phần

 

7.     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

80 phiếu

 

8.     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

1.633.600 cổ phần

 

9.     Khối lượng đặt cao nhất:

225.000 cổ phần

 

10.  Khối lượng đặt thấp nhất:

600 cổ phần

 

11.  Giá đặt mua cao nhất:

11.500 đồng/cổ phần

12.  Giá đặt mua thấp nhất:

11.400 đồng/cổ phần

13.  Giá đấu thành công cao nhất:

11.500 đồng/cổ phần

14.  Giá đấu thành công thấp nhất

15.  Giá đấu thành công bình quân::

16.  Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

Trong đó:
+ Tổ chức: 2 NĐT
+ Cá nhân: 78 NĐT

17.  Tổng số lượng cổ phần bán được:

Trong đó. số lượng cổ phần trúng giá của NĐT

18.  Tổng giá trị cổ phần bán được:

19.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

20.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc

 

 

Trân trọng thông báo

 

11.400 đồng/cổ phần

11.401 đồng/cổ phần

80 NĐT

 

 

 

1.633.600 cổ phần

nước ngoài: 0 cổ phần

18.625.450.000 đồng

từ ngày 12/06/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/06/2014

từ ngày 13/06/2014 đến ngày 18/06/2014


 

 

DMCA.com Protection Status