Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (UNINMEX Hà Nội)

Thông tin đấu giá/ IPO 23/11/2015    230

Chia sẻ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI (UNIMEX Hà Nội)

Căn cứ theo thông báo  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT thông báo kết quả đấu giá bán cổ phẩn của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (UNIMEX Hà Nội) như sau:

1.     Tổ chức sở hữu cổ phần :

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI (UNIMEX Hà Nội)

 

2.     Tên tổ chức phát hành :

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (UNIMEX Hà Nội)

3.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

5.593.100 cổ phần

4.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

5.     Giá khởi điểm:

10.100 đồng

6.     Số nhà đầu tư đăng kí tham gia đấu giá:

11 NĐT

Trong đó:

 

Tổ chức : 1 NĐT

Cá nhân : 10 NĐT

7.     Tổng số khối lượng đăng kí đặt mua:

20.428.400 cổ phần

8.     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

11 phiếu

9.     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

20.428.400 cổ phần

10.  Khối lượng đặt cao nhất:

5.593.100 cổ phần

11.  Khối lượng đặt thấp nhất:

100 cổ phần

12.  Giá đặt mua cao nhất:

16.900 đồng/cổ phần

13.  Giá đặt mua thấp nhất:

10.100 đồng/cổ phần

14.  Giá đấu thành công cao nhất:

16.900 đồng/cổ phần

15.  Giá đấu thành công thấp nhất:

15.100 đồng/cổ phần

16.  Giá đấu thành công bình quân:

15.100 đồng/cổ phần

17.  Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

2 NĐT

Trong đó:

Tổ chức: 0 NĐT

Cá nhân: 2 NĐT

18.  Tổng số lượng cổ phần bán được

5.593.100 cổ phần

Trong đó số lượng cổ phấn trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

19.  Tổng giá trị cổ phần bán được

84.455.990.000 đồng

20.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 23/11/2015 đến ngày 30/11/2015

21.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

Từ ngày 24/11/2015 đến ngày 27/11/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status