Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 27/11/2015    199

Chia sẻ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ theo thông báo  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT thông báo kết quả đấu giá bán cổ phẩn của  Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam như sau:

1.     Tên tổ chức phát hành :

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

2.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

25.807.600 cổ phần

3.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

4.     Giá khởi điểm:

10.500 đồng

5.     Số nhà đầu tư đăng kí tham gia đấu giá:

66 NĐT

Trong đó:

 

Tổ chức : 0 NĐT

Cá nhân : 66 NĐT

6.     Tổng số khối lượng đăng kí đặt mua:

28.453.700 cổ phần

7.     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

66 phiếu

8.     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

28.453.700 cổ phần

9.     Khối lượng đặt cao nhất:

12.600.000 cổ phần

10.  Khối lượng đặt thấp nhất:

100 cổ phần

11.  Giá đặt mua cao nhất:

12.000 đồng/cổ phần

12.  Giá đặt mua thấp nhất:

10.500 đồng/cổ phần

13.  Giá đấu thành công cao nhất:

12.000 đồng/cổ phần

14.  Giá đấu thành công thấp nhất:

10.500 đồng/cổ phần

15.  Giá đấu thành công bình quân:

10.507 đồng/cổ phần

16.  Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

66 NĐT

Trong đó:

Tổ chức: 0 NĐT

Cá nhân: 66 NĐT

17.  Tổng số lượng cổ phần bán được

25.807.600 cổ phần

Trong đó số lượng cổ phấn trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

18.  Tổng giá trị cổ phần bán được

271.162.290.000 đồng

19.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 27/11/2015 đến ngày 05/12/2015

20.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

Từ ngày 30/11/2015 đến ngày 03/12/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status