Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải Trung Ương

Thông tin đấu giá/ IPO 21/10/2015    300

Chia sẻ

Căn cứ Thông báo kết quả đấu giá của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT thông báo kết quả đấu giá bán cổ phẩn Bệnh viện Giao thông vận tải Trung Ương  như sau:

1.     Tổ chức sở hữu cổ phần :

BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG

2.     Tên tổ chức phát hành :

Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương

3.     Số cổ phần đưa ra đấu giá:

4.952.000 cổ phần

4.     Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

5.     Giá khời điểm:

10.000 đồng

6.     Số nhà đầu tư đăng kí tham gia đấu giá:

33 NĐT

Trong đó:

 

Tổ chức : 2 NĐT

Cá nhân : 31 NĐT

7.     Tổng khối lượng đăng kí đặt mua:

11.730.100 cổ phần

8.     Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

33 phiếu

9.     Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:

11.730.100 cổ phần

10.  Khối lượng đặt cao nhất:

4.952.000 cổ phần

11.  Khối lượng đặt thấp nhất:

1.000 cổ phần

12.  Giá đặt mua cao nhất:

26.000 đồng/cổ phần

13.  Giá đặt mua thấp nhất:

10.000 đồng/cổ phần

14.  Giá đấu thành công cao nhất:

26.000 đồng/cổ phần

15.  Giá đấu thành công thấp nhất:

17.200 đồng/cổ phần

16.  Giá đấu thành công bình quân:

23.597 đồng/cổ phần

17.  Tổng số nhà đầu tư trúng giá:

2 NĐT

Trong đó:

Tổ chức: 1 NĐT

Cá nhân: 1 NĐT

18.  Tổng số lượng cổ phần bán được

4.952.000 cổ phần

Trong đó số lượng cổ phấn trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

19.  Tổng giá trị cổ phần bán được

116.854.400.000 đồng

20.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 30/10/2015

21.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 28/10/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status