Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN QUYỀN MUA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT DO TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH SỞ HỮUTY

Thông tin đấu giá/ IPO 08/03/2019    409

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu quyền mua: Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH
2.      Tên doanh nghiệp phát hành quyền mua: Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt
3.      Số lượng quyền mua đưa ra đấu giá: 4.025.196 quyền mua
4.      Giá khởi điểm: 760 đồng/ quyền mua
5.      Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 2 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 2 NĐT
6.      Tổng khối lượng quyền mua đăng ký mua: 4.025.296 quyền mua
7.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
8.      Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 4.025.296 quyền mua
9.       Khối lượng đặt cao nhất: 4.025.196 quyền mua
10.     Khối lượng đặt thấp nhất: 100 quyền mua
11.     Giá đặt mua cao nhất: 760 đồng/ quyền mua
12.     Giá đặt mua thấp nhất: 760 đồng/ quyền mua
13.     Giá đấu thành công cao nhất: 760 đồng/ quyền mua
14.     Giá đấu thành công thấp nhất: 760 đồng/ quyền mua
15.     Giá đấu thành công bình quân: 760 đồng/ quyền mua
16.     Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá 2 NĐT
            Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 2 NĐT
17.  Tổng số lượng quyền mua bán được: 4.025.196 quyền mua
  -Số lượng quyền mua trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 quyền mua
18.  Tổng giá trị quyền mua bán được: 3.059.148.960 đồng
19.  Thời gian nộp tiền mua quyền mua: Từ ngày 08/03/2019 đến16 giờ 00 phút ngày 14/03/2019
20.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 14/03/2019

 

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status