Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3CÔNG

Thông tin đấu giá/ IPO 08/03/2019    523

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
2.      Sổ lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 850.000 cổ phần
3.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4.      Giá khởi điểm: 66.000 đồng/cổ phần
5.      Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 25 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 2 NĐT Cá nhân : 23 NĐT
6.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.063.100 cổ phần
7.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 25 phiếu
8.      Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 2.063.100 cổ phần
9.       Khối lượng đặt cao nhất: 850.000 cổ phần
10.     Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
11.     Giá đặt mua cao nhất: 80.000 đồng/cổ phần
12.     Giá đặt mua thấp nhất: 66.000 đồng/cổ phần
13.     Giá đấu thành công cao nhất: 80.000 đồng/cổ phần
14.     Giá đấu thành công thấp nhất: 73.000 đồng/cổ phần
15.     Giá đấu thành công bình quân: 76.706 đồng/cổ phần
16.     Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá 2 NĐT
            Trong đó : Tổ chức : 1 NĐT Cá nhân : 1 NĐT
17.     Tổng số lượng cổ phần bán được: 850.000 cổ phần
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
18.     Tổng giá trị cổ phần bán được : 65.200.000.000 đồng
19.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/03/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/03/2019
20.     Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : Từ ngày 12/03/2019 đến ngày 15/03/2019

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status