Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Cty Hàng Hải VN tại CTCP BĐS Vinalines

Thông tin đấu giá/ IPO 04/12/2014    292

Chia sẻ

1.      Tổng lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 3.672.000 cổ phần

2.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

3.      Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần

4.      Tổng số lượng NĐT đăng kí tham gia: 02 Nhà đầu tư

5.      Tổng khối lượng đăng kí mua: 3.672.010 cổ phần

6.      Tổng số NĐT đã đặt giá: 02 Nhà đầu tư

7.      Giá đặt mua cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần

8.      Giá trúng cao nhất: 10.000 đồng/cổ phần

9.      Giá trúng thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần

10.    Số lượng NĐT trúng đấu giá 02 NĐT

11.    Tổng khối lượng cổ phần bán được: 3.672.000 cổ phần

12.    Khối lượng cổ phần còn lại: 00 cổ phần

13. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: 8h30 đến 15h các ngày từ 03/12/2014 đến ngày 12/12/2014

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: 8h30 đến 15h các ngày từ 03/12/2014 đến ngày 12/12/2014.

DMCA.com Protection Status