Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam do Tổng Công tu đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

Thông tin đấu giá/ IPO 15/01/2020    500

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

1.      Ngày đấu giá:

14/01/2020

2.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

3.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam

4.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

Trong đó, số cổ phần nước ngoài được phép mua

2.156.000  cổ phần

2.156.000 cổ phần

5.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

6.      Giá khởi điểm:

26.700 đồng/cổ phần

7.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:

13 NĐT

+ Tổ chức: 4 NĐT

+ Cá nhân: 9 NĐT

 

8.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua

28.028.000 cổ phần

9.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

13 phiếu

10.  Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:

28.028.000 cổ phần

11.  Khối lượng đặt cao nhất:

2.156.000 cổ phần

12.  Khối lượng đặt thấp nhất:

2.156.000 cổ phần

13.  Giá đặt mua cao nhất:

86.100 đồng/cổ phần

14.  Giá đặt mua thấp nhất:

26.700 đồng/cổ phần

15.  Giá đấu thành công cao nhất:

86.100 đồng/cổ phần

16.  Giá đấu thành công thấp nhất:

86.100 đồng/cổ phần

17.  Giá đấu thành công bình quân:

86.100 đồng/cổ phần

18.  Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá:

19.900 đồng/cổ phần

19.  Tổng số NĐT trúng giá:

1 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

 

20.  Tổng số lượng cổ phần bán được:

2.156.000 cổ phần

+Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

21.  Tổng giá trị cổ phần bán được:

185.631.600.000 đồng

22.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Ngày 20/01/2020

 

 

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status