Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX) DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 30/11/2018    533

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc
2.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
3.      Sổ lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 254.901.153 cổ phần
4.      Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô
5.      Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
6.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7.      Giá khởi điểm: 21.300 đồng/cổ phần
8.      Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 3 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 2 NĐT Cá nhân : 1 NĐT
9.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 764.703.459 cổ phần
10.  Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiếu
11.  Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 764.703.459 cổ phần
12.   Khối lượng đặt cao nhất: 254.901.153 cổ phần
13.     Khối lượng đặt thấp nhất: 254.901.153 cổ phần
14.     Giá đặt mua cao nhất: 28.900 đồng/cổ phần
15.     Giá đặt mua thấp nhất: 21.300 đồng/cổ phần
16.     Giá đấu thành công cao nhất: 28.900 đồng/cổ phần
17.     Giá đấu thành công thấp nhất: 28.900 đồng/cổ phần
18.     Giá đấu thành công bình quân: 28.900 đồng/cổ phần
19.     Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá 1 NĐT
            Trong đó : Tổ chức : 1 NĐT Cá nhân : 0 NĐT
20.     Tổng số lượng cổ phần bán được: 254.901.153 cổ phần
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
21.     Tổng giá trị cổ phần bán được : 7.366.643.321.700 đồng
22.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Chậm nhất SCIC nhận được tiền trong ngày 04/12/2018
23.     Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status