Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL DO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 07/12/2020    801

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

1.      Ngày đấu giá: 07/12/2020
2.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)
3.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
4.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 7.746.801 cổ phần
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 46.600 đồng/cổ phần
7.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 19 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT

+ Cá nhân: 17 NĐT

 
8.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua 4.424.700 cổ phần
9.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 19 phiếu
10.  Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 4.424.700 cổ phần
11.  Khối lượng đặt cao nhất: 2.000.000 cổ phần
12.  Khối lượng đặt thấp nhất: 200 cổ phần
13.  Giá đặt mua cao nhất: 48.000 đồng/cổ phần
14.  Giá đặt mua thấp nhất: 46.600 đồng/cổ phần
15.  Giá đấu thành công cao nhất: 48.000 đồng/cổ phần
16.  Giá đấu thành công thấp nhất: 16.600 đồng/cổ phần
17.  Giá đấu thành công bình quân: 46.617 đồng/cổ phần
18.  Tổng số NĐT trúng giá: 19 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT

+ Cá nhân: 17 NĐT

 
19.  Tổng số lượng cổ phần bán được: 4.424.700 cổ phần
+Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
20.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 203.853.240.000 đồng
21.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 14/12/2020
22.  Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 08/12/2020 đến ngày 11/12/2020

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status