Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 16/10/2018    311

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
2.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Quân đội
3.      Sổ lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 53.400.000 cổ phần
4.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5.      Giá khởi điểm: 19.641 đồng/cổ phần
6.      Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 10 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 5 NĐT Cá nhân : 5 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.934.000 cổ phần
8.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 10 phiếu
9.      Tổng số lượng đặt mua hợp lệ : 5.934.000 cổ phần
10.   Khối lượng đặt cao nhất: 1.000.000 cổ phần
11.     Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
12.     Giá đặt mua cao nhất: 22.000 đồng/cổ phần
13.     Giá đặt mua thấp nhất: 19.641 đồng/cổ phần
14.     Giá đấu thành công cao nhất: 22.000 đồng/cổ phần
15.     Giá đấu thành công thấp nhất: 21.800 đồng/cổ phần
16.     Giá đấu thành công bình quân: 21.900 đồng/cổ phần
17.     Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá 1 NĐT
            Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 1 NĐT
18.     Tổng số lượng cổ phần bán được: 10.000 cổ phần
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
19.     Tổng giá trị cổ phần bán được : 219.000.000 đồng
20.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/10/2018 đến 16h ngày 22/10/2018
21.     Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : Từ ngày 17/10/2018 đến ngày 22/10/2018

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status