Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của ngân hàng TMCP Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN sở hữu

Thông tin đấu giá/ IPO 06/09/2018    224

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
2.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
3.      Sổ lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.476.124 cổ phần
4.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5.      Giá khởi điểm: 18.876 đồng/cổ phần
6.      Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 04 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 04 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.954.748 cổ phần
8.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 phiếu
9.      Tổng số lượng đặt mua hợp lệ : 2.954.748 cổ phần
10.   Khối lượng đặt cao nhất: 1.476.124 cổ phần
11.     Khối lượng đặt thấp nhất: 500 cổ phần
12.     Giá đặt mua cao nhất: 22.200 đồng/cổ phần
13.     Giá đặt mua thấp nhất: 19.000 đồng/cổ phần
14.     Giá đấu thành công cao nhất: 22.200 đồng/cổ phần
15.     Giá đấu thành công thấp nhất: 20.500 đồng/cổ phần
16.     Giá đấu thành công bình quân: 20.501 đồng/cổ phần
17.     Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá 2 NĐT
            Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 2 NĐT
18.     Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.476.124 cổ phần
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
19.     Tổng giá trị cổ phần bán được : 30.262.492.000 đồng
20.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/09/2018 đến 16 giờ 00 ngày 13/09/2018
21.     Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 13/09/2018

 

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status