Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 29/12/2017    452

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần : Ngân hàng TMCP Phương Đông
3.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 18.887.709 cổ phần
4.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5.      Giá khởi điểm: 13.000 đồng/ cổ phần
6.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 58 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 04 NĐT Cá nhân : 54 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 13.160.000 cổ phần
8.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 58 phiếu
9.       Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 13.160.000 cổ phần
10.  Khối lượng đặt cao nhất: 3.000.000 cổ phần
11.  Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
12.   Giá đặt mua cao nhất: 14.500 đồng/cổ phần
13.  Giá đặt mua thấp nhất: 13.000 đồng/ cổ phần
14.  Giá đấu thành công cao nhất: 14.500 đồng/cổ phần
15.  Giá đấu thành công thấp nhất: 13.000 đồng/ cổ phần
16.  Giá đấu thành công bình quân: 13.005 đồng/ cổ phần
17.  Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá:
Trong đó : Tổ chức : 04 NĐT Cá nhân : 54 NĐT
18.   Tổng số lượng cổ phần bán được: 13.160.000 cổ phần
Số lượng CP trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
19.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 171.140.100.000 đồng
20.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/12/2017 đến 16h ngày 08/01/2018 
21.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

 

Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 08/01/2018

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status