Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM DO CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 19/06/2019    362

Chia sẻ

1.      Ngày đấu giá: 18/06/2019
2.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
3.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
4.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.033.512 cổ phần
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 11.800 đồng/ cổ phần
7.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 2 NĐT
8.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.800 cổ phần
9.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu
10.   Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.800 cổ phần
11.  Khối lượng đặt cao nhất: 1.700 cổ phần
12.  Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
13.   Giá đặt mua cao nhất: 11.900 đồng/cổ phần
14.  Giá đặt mua thấp nhất: 11.800 đồng/ cổ phần
15.  Giá đấu thành công cao nhất: 11.900 đồng/cổ phần
16.  Giá đấu thành công thấp nhất: 11.800 đồng/ cổ phần
17.  Giá đấu thành công bình quân: 11.894 đồng/ cổ phần
18.  Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: 02 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 2 NĐT
19.   Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.800 cổ phần
Số lượng CP trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
20.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 21.410.000 đồng
21.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/06/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/06/2019
22.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/06/2019 đến ngày 25/06/2019

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status