Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG DO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 17/04/2018    335

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
2.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
3.      Sổ lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.672.444 cổ phần
4.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5.      Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần
6.      Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 677 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 8 NĐT Cá nhân : 669 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 73.304.144 cổ phần
8.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 675 phiếu
9.      Tổng số lượng đặt mua hợp lệ : 73.269.044 cổ phần
10.   Khối lượng đặt cao nhất: 5.672.444 cổ phần
11.     Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
12.     Giá đặt mua cao nhất: 28.500 đồng/cổ phần
13.     Giá đặt mua thấp nhất: 13.000 đồng/cổ phần
14.     Giá đấu thành công cao nhất: 28.500 đồng/cổ phần
15.     Giá đấu thành công thấp nhất: 25.000 đồng/cổ phần
16.     Giá đấu thành công bình quân: 25.771 đồng/cổ phần
17.     Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá 128 NĐT
            Trong đó : Tổ chức : 1 NĐT Cá nhân : 127 NĐT
18.     Tổng số lượng cổ phần bán được: 6.672.444 cổ phần
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
19.     Tổng giá trị cổ phần bán được : 171.958.360.000 đồng
20.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/04/2018 đến 16h ngày 27/04/2018
21.     Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 24/04/2018

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status