Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH DO SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 13/07/2021    731

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đấu gián bán cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

1.      Ngày đấu giá: 12/07/2021
2.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần  
3.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành
4.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 5.000.000 cổ phần
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần
7.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 151 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 151 NĐT

 
8.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua 5.760.700 cổ phần
9.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 150 phiếu
10.  Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 5.760.600 cổ phần
11.  Khối lượng đặt cao nhất: 600 cổ phần
12.  Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
13.  Giá đặt mua cao nhất: 12.100 đồng/cổ phần
14.  Giá đặt mua thấp nhất: 11.000 đồng/cổ phần
15.  Giá đấu thành công cao nhất: 12.100 đồng/cổ phần
16.  Giá đấu thành công thấp nhất: 11.000 đồng/cổ phần
17.  Giá đấu thành công bình quân: 11.083 đồng/cổ phần
18.  Tổng số NĐT trúng giá: 150 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 150 NĐT

 
19.  Tổng số lượng cổ phần bán được: 5.000.000 cổ phần
+Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
20.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 55.414.070.000 đồng
21.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/07/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 22/07/2021
22.  Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 13/07/2021 đến ngày 16/07/2021

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status