Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo Kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Du lịch Kim Liên

Thông tin đấu giá/ IPO 22/12/2015    241

Chia sẻ

1.  Tên tổ chức sở hữu cổ phần: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

2. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN

3. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.647.433 cổ phần

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Giá khởi điểm: 30.600 đồng

6. Số nhà đầu tư đăng kí tham gia đấu giá: 36 NĐT

Trong đó:

– Tổ chức : 19 NĐT

– Cá nhân :17 NĐT

7. Tổng số khối lượng đăng kí đặt mua: 131.307.588 cổ phần

8. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 35 phiếu

9. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 127.660.155 cổ phần

10. Khối lượng đặt cao nhất: 3.647.433 cổ phần

11. Khối lượng đặt thấp nhất: 3.647.433 cổ phần

12. Giá đặt mua cao nhất: 274.200 đồng/cổ phần

13. Giá đặt mua thấp nhất: 30.600 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công cao nhất: 274.200 đồng/cổ phần

15. Giá đấu thành công thấp nhất: 274.200 đồng/cổ phần

16. Giá đấu thành công bình quân: 274.200 đồng/cổ phần

17. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT

Trong đó:

– Tổ chức: 1 NĐT

– Cá nhân: 0 NĐT

18. Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.647.433 cổ phần

Trong đó số lượng cổ phấn trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

19. Tổng giá trị cổ phần bán được 1.000.126.128.600 đồng

20. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/12/2015 đến 16h ngày 31/12/2015

21. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/12/2015 đến ngày 29/12/2015

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status