Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 26/08/2019    383

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

1.      Ngày đấu giá: 23/08/2019
2.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tập đoàn điện lực Việt Nam
3.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực
4.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 18.750.000 cổ phần
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 13.480 đồng/cổ phần
7.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

8.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua 16.250.000 cổ phần
9.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
10.  Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 16.250.000 cổ phần
11.  Khối lượng đặt cao nhất: 11.250.000 cổ phần
12.  Khối lượng đặt thấp nhất: 5.000.000 cổ phần
13.  Giá đặt mua cao nhất: 13.480 đồng/ cổ phần
14.  Giá đặt mua thấp nhất: 13.480 đồng/ cổ phần
15.  Giá đấu thành công cao nhất: 13.480 đồng/ cổ phần
16.  Giá đấu thành công thấp nhất: 13.480 đồng/ cổ phần
17.  Giá đấu thành công bình quân: 13.480 đồng/ cổ phần
18.  Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 7.200 đồng/ cổ phần
19.  Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

20.  Tổng số lượng cổ phần bán được: 16.250.000 cổ phần
+Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
21.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 219.050.000.000 đồng
22.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/08/2019 đến 16h00 ngày 30/08/2019
23.  Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 27/08/2019 đến ngày 30/08/2019

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status