Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Thông tin đấu giá/ IPO 30/03/2018    430

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty mẹ – Tổng công ty Thương mại Hà Nội
2.      Sổ lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 75.926.000 cổ phần
3.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4.      Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần
5.      Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá 346 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 2 NĐT Cá nhân : 344 NĐT
6.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 93.181.800 cổ phần
7.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 346 phiếu
8.      Tổng số lượng đặt mua hợp lệ : 93.181.800 cổ phần
9.       Khối lượng đặt cao nhất: 10.890.000 cổ phần
10.     Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
11.     Giá đặt mua cao nhất: 20.000 đồng/cổ phần
12.     Giá đặt mua thấp nhất: 12.800 đồng/cổ phần
13.     Giá đấu thành công cao nhất: 20.000 đồng/cổ phần
14.     Giá đấu thành công thấp nhất: 12.800 đồng/cổ phần
15.     Giá đấu thành công bình quân: 12.908 đồng/cổ phần
16.     Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá 346 NĐT
            Trong đó : Tổ chức : 2 NĐT Cá nhân : 344 NĐT
17.     Tổng số lượng cổ phần bán được: 75.926.000 cổ phần
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 2.916 cổ phần
18.     Tổng giá trị cổ phần bán được : 980.052.890.000 đồng
19.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2018 đến 16 giờ ngày 09/04/2018
20.     Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : Từ ngày 03/04/2018 đến ngày 06/04/2018

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status