Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Thông tin đấu giá/ IPO 01/02/2018    350

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
2.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 468.374.320 cổ phần
3.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4.      Giá khởi điểm: 14.400 đồng/ cổ phần
5.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 1981 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 97 NĐT Cá nhân : 1884 NĐT
6.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 491.441.800 cổ phần
7.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 1971 phiếu
8.       Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 491.212.700 cổ phần
9.      Khối lượng đặt cao nhất: 29.600.000 cổ phần
10.  Khối lượng đặt thấp nhất: 200 cổ phần
11.   Giá đặt mua cao nhất: 28.000 đồng/cổ phần
12.  Giá đặt mua thấp nhất: 14.400 đồng/cổ phần
13.  Giá đấu thành công cao nhất: 28.000 đồng/cổ phần
14.  Giá đấu thành công thấp nhất: 14.500 đồng/cổ phần
15.  Giá đấu thành công bình quân: 14.938 đồng/cổ phần
16.  Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: 1.928 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 94 NĐT Cá nhân : 1834 NĐT
17.   Tổng số lượng cổ phần bán được: 468.374.320 cổ phần
Số lượng CP trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: 284.442.277 cổ phần
18.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 6.996.522.010.000 đồng
19.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/02/2018 đến 16h ngày  10/02/2018
20.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

 

Từ ngày 02/02/2018 đến ngày 07/02/2018

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status