Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG DO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 07/09/2020    353

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

1.      Ngày đấu giá: 04/09/2020
2.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
3.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông
4.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.450.000 cổ phần
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 21.801 đồng/cổ phần
7.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 6 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 5 NĐT

8.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua 3.095.100 cổ phần
9.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 6 phiếu
10.  Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 3.095.100 cổ phần
11.  Khối lượng đặt cao nhất: 1.450.000 cổ phần
12.  Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
13.  Giá đặt mua cao nhất: 27.500 đồng/cổ phần
14.  Giá đặt mua thấp nhất: 21.801 đồng/cổ phần
15.  Giá đấu thành công cao nhất: 27.500 đồng/cổ phần
16.  Giá đấu thành công thấp nhất: 27.499 đồng/cổ phần
17.  Giá đấu thành công bình quân: 27.500 đồng/cổ phần
18.  Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 14.500 đồng/cổ phần
19.  Tổng số NĐT trúng giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

20.  Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.450.000 cổ phần
+Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
21.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 67.374.365.000 đồng
22.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/09/2020 đến ngày 10/09/2020

 

23.  Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 08/09/2020 đến ngày 10/09/2020

 

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status