Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ TIN HỌC HÓA CHẤT DO BỘ QUỐC PHÒNG SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 01/02/2018    379

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Quốc phòng
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần : Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất
3.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.550.000 cổ phần
4.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5.      Giá khởi điểm: 14.400 đồng/ cổ phần
6.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 10 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 02 NĐT Cá nhân : 08 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.060.000 cổ phần
8.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 10 phiếu
9.       Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 5.060.000 cổ phần
10.  Khối lượng đặt cao nhất: 1.750.000 cổ phần
11.  Khối lượng đặt thấp nhất: 5.000 cổ phần
12.   Giá đặt mua cao nhất: 15.500 đồng/cổ phần
13.  Giá đặt mua thấp nhất: 14.400 đồng/ cổ phần
14.  Giá đấu thành công cao nhất: 15.500 đồng/cổ phần
15.  Giá đấu thành công thấp nhất: 14.400 đồng/ cổ phần
16.  Giá đấu thành công bình quân: 14.629 đồng/cổ phần
17.  Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: 10 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 02 NĐT Cá nhân : 08 NĐT
18.   Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.550.000 cổ phần
Số lượng CP trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
19.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 37.304.500.000 đồng
20.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/02/2018 đến 16h ngày 10/02/2018
21.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/02/2018 đến ngày 07/02/2018

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status