Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ HẠ TẦNG – TKV

Thông tin đấu giá/ IPO 22/11/2018    335

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN
2.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng – TKV
3.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 17.868.600 cổ phần
4.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5.      Giá khởi điểm: 10.800 đồng/ cổ phần
6.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 06 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 02 NĐT Cá nhân : 04 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 29.577.600 cổ phần
8.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 06 phiếu
9.       Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 29.577.600 cổ phần
10.  Khối lượng đặt cao nhất: 16.975.200 cổ phần
11.  Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
12.   Giá đặt mua cao nhất: 11.000 đồng/cổ phần
13.  Giá đặt mua thấp nhất: 10.800 đồng/ cổ phần
14.  Giá đấu thành công cao nhất: 11.000 đồng/cổ phần
15.  Giá đấu thành công thấp nhất: 10.800 đồng/ cổ phần
16.  Giá đấu thành công bình quân: 10.931 đồng/ cổ phần
17.  Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: 06 NĐT
Trong đó : Tổ chức : 02 NĐT Cá nhân : 04 NĐT
18.   Tổng số lượng cổ phần bán được: 17.868.600 cổ phần
Số lượng CP trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
19.  Tổng giá trị cổ phần bán được: 195.321.880.000 đồng
20.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/11/2018 đến 16h00 ngày 29/11/2018 
21.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 29/11/2018

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status