Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 31/12/2019    556

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình sở hữu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

1.      Ngày đấu giá:

31/12/2019

2.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình

3.      Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

4.      Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:

2.395.000 cổ phần

5.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

6.      Giá khởi điểm:

16.800 đồng/cổ phần

7.      Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:

2 NĐT

+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

 

8.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua

2.398.000 cổ phần

9.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:

2 phiếu

10.  Tổng số lượng đặt mua hợp lệ:

2.398.000 cổ phần

11.  Khối lượng đặt cao nhất:

2.395.000 cổ phần

12.  Khối lượng đặt thấp nhất:

3.000 cổ phần

13.  Giá đặt mua cao nhất:

16.800 đồng/cổ phần

14.  Giá đặt mua thấp nhất:

16.800 đồng/cổ phần

15.  Giá đấu thành công cao nhất:

16.800 đồng/cổ phần

16.  Giá đấu thành công thấp nhất:

16.800 đồng/cổ phần

17.  Giá đấu thành công bình quân:

16.800 đồng/cổ phần

18.  Tổng số NĐT trúng giá:

2 NĐT

+ Tổ chức: 1 NĐT

+ Cá nhân: 1 NĐT

 

19.  Tổng số lượng cổ phần bán được:

2.395.000 cổ phần

+Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

20.  Tổng giá trị cổ phần bán được:

40.236.000.000 đồng

21.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 31/12/2019 đến ngày 06/01/2020

22.  Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 07/01/2020

 

 

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status