Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM

Thông tin đấu giá/ IPO 22/06/2016    230

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá : Công ty mẹ – Tổng công ty Dược Việt Nam
2.      Sổ cổ phần đưa ra đấu giá: 42.557.000 cổ phần
3.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4.      Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

5.      Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:

Trong đó : – Tổ chức: 5  NĐT

175 NĐT

– Cá nhân : 170 NĐT

6.      Tổng số lượng đăng ký mua: 61.013.000 cổ phần
7.      Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 175 phiếu
8.      Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ : 61.013.000 cổ phần
9.      Khối lượng đặt cao nhất: 10.807.000 cổ phần
10.    Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
11.     Giá đặt mua cao nhất: 16.500 đồng/cổ phần
12.     Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
13.     Giá đấu thành công cao nhất: 16.500 đồng/cổ phần
14.     Giá đấu thành công thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần
15.     Giá đấu thành công bình quân: 10.433 đồng/cổ phần

16.    Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá :

Trong đó : – Tổ chức : 5 NĐT

175 NĐT

–       Cá nhân : 170 NĐT

17.  Tổng số lượng cổ phần bán được: 42.557.000 cổ phần
18.  Tổng giá trị cổ phần bán được : 443.985.781.000 đồng
19.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/06/2016 đến 16 giờ ngày 02/07/2016
20.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc : Từ ngày 24/06/2016 đến ngày 29/06/2016

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status