Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Trung tâm giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 24/12/2019    550

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Trung tâm Giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

1. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm Giống Nông – Lâm nghiệp Quảng Nam

2. Địa chỉ

Số 78 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng

3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá:

13.884.240.000 đồng

5. Lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần:

7 NĐT

+ Tổ chức: 2 NĐT

+ Cá nhân: 5 NĐT

 

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:

+ Tổ chức: 1.674.000 CP

+ Cá nhân: 2.560.403 CP

4.234.403 cổ phần

7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá:

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/12/2019

8. Thời gian tổ chức đấu giá:

08 giờ 30 phút ngày 26/12/2019

Trân trọng thông báo!

 

DMCA.com Protection Status