Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Thông tin đấu giá/ IPO 12/04/2018    316

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Phương Đông
3.      Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4.      Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)
5.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 6.672.444 cổ phần
6.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 677 NĐT
           Trong đó : Tổ chức : 08 NĐT Cá nhân : 669 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 73.304.144 cổ phần
           Trong đó : Tổ chức : 10.957.700 CP Cá nhân : 62.346.444 CP
8.      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2018
9.      Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 17/04/2018

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status