Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CTCP CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM

Thông tin đấu giá/ IPO 27/12/2016    369

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam
2.      Tên tổ chức phát hành cổ phần : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam
3.      Địa chỉ: Số 86 – 88 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng
4.      Vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng
5.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.304.800 cổ phần
6.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 03 NĐT
              Trong đó : Tổ chức : 02 NĐT Cá nhân : 01 NĐT
7.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 900.000 cổ phần
             Trong đó : Tổ chức : 800.000 CP Cá nhân : 100.000 CP
8.      Thời gian nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/12/2016
9.      Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 28/12/2016

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status