Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Thông tin đấu giá/ IPO 21/12/2017    376

Chia sẻ

1.      Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty mẹ – Tổng Công ty Sông Đà
2.      Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
3.      Vốn điều lệ: 4.500.000.000.000 đồng
4.      Số lượng cổ phần bán đấu giá: 219.678.000  cổ phần
5.      Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 229 NĐT
              Trong đó : Tổ chức : 0 NĐT Cá nhân : 229 NĐT
6.      Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 801.500 cổ phần
             Trong đó : Tổ chức : 0 CP Cá nhân : 801.500 CP
7.      Thời gian nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/12/2016
8.      Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 25/12/2016

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status