Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH DO UBND TỈNH QUẢNG BÌNH SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 27/12/2019    471

Chia sẻ

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo như sau:

–     Tên tổ chức sở hữu cổ phần:  Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình 

–     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

–     Địa chỉ: Số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Binh

–     Vốn điều lệ: 172.302.040.000 đồng

–     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.395.000  cổ phần

–     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

  • Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT Cá nhân: 1 NĐT

–     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.907.000 cổ phần

  • Trong đó: Tổ chức: 395.000 CP    Cá nhân: 3.000 CP

–      Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2019

–     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 31/12/2019

 

    Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status