Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần Công ty mẹ – Tổng Công ty Dược Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 17/06/2016    214

Chia sẻ

1.     Tên doanh nghiệp bán đấu giá:  Công ty mẹ – Tổng Công ty Dược Việt Nam
2.     Địa chỉ: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội
3.     Vốn điều lệ: 2.370.000.000.000 đồng
4.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 42.557.000 cổ phần
5.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 175 NĐT
                 Trong đó : Tổ chức : 5 NĐT  Cá nhân : 170 NĐT
6.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:  61.013.000 cổ phần
                 Trong đó : Tổ chức : 9.600.000 NĐT Cá nhân : 51.413.000 NĐT
7.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/06/2016
8.     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 22/06/2016

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status